Taller de Street Art

The quick brown fox jumps over the lazy dog

EAM Leandre Cristòfol

Una vintena d’estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol han participat en la creació d’un mural que es pot veure a la plaça dels Amics de Lleida. L’objectiu del curs era apropar l’art del carrer als alumnes tot facilitant-los un projecte per posar en pràctica els coneixements i habilitats assolides en les aules, així com també desenvolupar la seva creativitat.

La proposta consisteix en el disseny i l’execució d’un mural que integra les tipografies del pangrama ‘The quick brown fox jumps over the lazy dog’, un recurs molt utilitzat per dissenyadors i tipògrafs ja que conté totes les lletres de l’abecedari.