ICG Sofware

Decoració oficines ICG Sofware

Treball on vàrem decorar l’espai de treball d’ICG-Sofware, un grup multinacional que fabrica solucions informàtiques per a empreses.

L’objectiu d’aquest mural era decorar una nau de x metres quadrats i aconseguir donar una sensació d’harmonia fomentant el relaxació visual. Vàrem utilitzar dissenys inspirats en la natura i l’entorn proper de les oficines, formes amb línies harmòniques i diferents plans de paisatge que ens donaven profunditat. També vàrem incorporar píxels, la unitat d’àrea mínima que forma les imatges digitals, de forma que ens evoquen l’ADN de l’empresa. Els tons emprats són suaus i s’alternen amb gradacions del fons.